Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Tirsdag 27.juni kl 16.00-17.30
Søndag 2.juli kl. 12.00-13.00
Les mer