Råstølen Park i Bergen

Her skal Skanska bygge 281 nye leiligheter

Visning:
Tirsdag 22.august kl. 16.00-17.30
Sted: NY visningsleilighet i Steinsvikveien 262, 3. etg.
Les mer