Råstølen Park i Fana

Nye hjem klare til nye eiere

Visning:
Visning tirsdag 26. mars kl 16.00 til 17.30. Visningen holdes i visningsleilighetene i hus GH, inngang mot nye skolen.

Les mer