Råstølen Park i Fana - Bygg GH

Nye hjem klare til nye eiere

Visning:
Visning tirsdag 20. august kl 17.00 til 18.00. Visningen holdes i hus GH, inngang mot nye skolen.

Les mer