Råstølen Park i Fana - Bygg GH

Nye hjem klare til nye eiere

Visning:
Visning søndag 26. mai kl 13.30 til 14.30. Visningen holdes i leilighet 306 i hus GH, inngang mot nye skolen.

Les mer