Miljø i Råstølen Park

Hos Skanska er vi sterkt miljøengasjerte. Et av våre mål er å bidra til en bærekraftig utvikling.

Det handler om å ta miljøspørsmålene på alvor og benytte mulighetene vi har for å påvirke utviklingen. Hvordan vi påvirker miljøet er en av grunnsteinene i vårt miljøarbeid. Derfor oppretter vi en miljøplan allerede før vi begynner å bygge. Når vi planlegger våre områder forsøker vi å ivareta så mye som mulig av naturen, miljøet og menneskene som både skal jobbe og bo her. Vi har innført strenge restriksjoner for bruk av kjemikalier. Når det er mulig velger vi kun miljøvennlige alternativer, og vi bruker heller ikke materialer fra tropisk regnskog. Vi stiller også krav til 90% kildesortering av avfallet på byggeplassen, dvs. 20% strengere enn det som er lovpålagt.

Energispørsmålet er i fokus i hele byggenæringen. Skanska tar et helhetlig ansvar, hvilket betyr at vi har like stort fokus på miljøet gjennom hele huset byggetid.

På Råstølen Park bygger vi:

- Boliger som varmes opp av vannbåren fjernvarme via radiator og gulv på badene

- Boliger med individuelle målere av varmtvann, oppvarming og strøm for å minimere energibruken i hver bolig

- Boliger med balansert ventilasjon som sikrer høy luftkvalitet innendørs og smart energibruk - gjennomsnittlig 80% gjenbruk av varmluft

- Boliger som minimum får energimerket C eller bedre

- Boliger som har innvendige materialer som avgir lite avgasser (lavemitterende materialer)

- Radonfrie boliger

- Svanemerket kjøkken fra Studio Sigdal Bergen som standard

- Svanemerket er opptatt av miljøbelastningen helt fra råvarene til møblene ender som avfall, samt at møblene ikke skal avgi farlige gasser hjemme hos deg. Les mer på www.svanemerket.no

- Hos Studio Sigdal kan du også velge mellom flere andre Svanemerkede kjøkken

- Kjøkkeninnredning med foring til tak for å unngå at støv og fett samler seg på toppen av skapene

- Boliger som er tilrettelagt for kildesortering

- Fasader med materiale med lang holdbarhet og som tar hensyn til miljøet med tanke på forurensning og ressursbruk

- Boliger med sentral beliggenhet med offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet

- Rikelig med sykkelparkering

- Fellesområder som er universelt utformet

- Gode uteplasser og takterrasser som skal bidra til inkluderende sosial interaksjon

- Uteområder med planter og busker som ikke er allergifremkallende, og hvor plantene er humlevennlige

- Det vil bli hengt opp fuglekasser på uteområdet når prosjektet er ferdig utbygget.