Bo midt i smørøyet uten å bo midt i trafikken

Det solrike boligområdet, vendt mot sørvest, avgrenses av bybanen i front, de fine friområdene Folldalsheia og Søråshøgda i bakkant og av den nye flotte Zinken Hopps skole. Slik blir Råstølen Park et tydelig definert nabolag i populære Ytrebygda bydel, 14 km sør for Bergen sentrum.

Arkitektene har ordet
Begrepet “naturbant” har vært gjennomgående for Råstølen Park; både for stedets kvaliteter og for utforming av arkitektur og landskap. Boligområdet ligger i krysningspunktet mellom det landlige og det urbane. Gamle kulturlandskap og skogkledde åser preger omgivelsene, mens det urbane elementet kommer med bybanen som får sitt stopp tett på boligområdet. Vi har ønsket at disse kvalitetene skal prege prosjektet, og gi en særegen opplevelse.

Når du ankommer Råstølen Park blir du møtt av et offentlig torg og fellesareal med en stor trapp som innbyr til opphold i solen mot syd. Vi har hatt fokus på et åpent rom opp mot åsen i bakkant hvor trær, gress og busker kommer ned til plassen og skaper et attraktivt oppholdsareal. I byggets nederste etasje legges det opp til næringsareal og muligheter f.eks. butikk mm.

Utsikt til det grønne
Området mellom husene er opparbeidet på parkmessig måte med lekeplass, benker og gressletter. Gode gangveiforbindelser skaper liv og puls i området og forbinder stedet med nærliggende områder og infrastruktur. Bebyggelsen ligger med skjermet uteareal på et nivå høyere enn tilgrensende veier og bybane, og gir således gode og private arealer for beboere. Tunet nås direkte fra den store trappen mot bybanestoppet eller via adkomstvei i nord. Hus GH har hovedinngang fra alléen i øst med kort avstand til bybanen, og har i tillegg egen parkinngang for enkel adkomst til det grønne fellesområdet.

Urbant uttrykk
Dette siste bygget i Råstølen Park ligger fint eksponert langs en eksisterende gammel allé, og har derfor et litt annerledes uttrykk enn byggene som ligger langs bybanetraseen. Dette er allébygget med vinduer fra gulv til tak og balkonger med spilerekkverk med utsikt til de grønne omgivelsene. Fasaden mot alléen har balkonger som er plassert med mye luft imellom for å gi plass til trærne. Balkongene har variert utforming som gir spill og relieff i fasaden og samtidig et særpreg når man ankommer stedet. Det er lagt vekt på lyse, hvite fasader i kombinasjon med trespiler under balkonger og ved inngangspartier. En robust og mørk fasade i bunn gir et urbant uttrykk mot gaten og står i kontrast til de lyse balkongene i toppen. Til sammen blir dette en materialpalett som både har referanser til det urbane og det naturlige.

En forandring til det bedre

Råstølen Park er et nytt og fremtidsrettet nabolag med 281 leiligheter fordelt på 7 hus. 

Prosjektet var ferdigstilt i 2018, og når alle leilighetene er solgt vil det leve 400-500 mennesker i leilighetene i Steinsvikvegen ved bybanestoppet Råstølen. Beboerne kan også velge mellom bil, sykkel eller kollektivtransport nå som Råstølen har sitt eget bybanestopp, rett utenfor døren.

Bredt bomiljø er godt bomiljø
Leilighetene i Råstølen Park er for mennesker som står foran en endring i livet sitt. Leilighetsmiksen er bevisst satt sammen. Bo mindre, bo større, bo alene, bo sammen, bo for første gang. I Råstølen Park er det plass til alt fra voksne mennesker som ønsker et enklere liv enn enebolig eller rekkehus, til unge mennesker som tar sine første steg ut på boligmarkedet. Bomiljøer blir best når de er bredt sammensatt.